Ehitusgeodeetilised mõõdistustööd

Ehitusgeodeetilised mõõdistustööd

Ehitusgeodeetilise mõõdistamise ja uurimise eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade planeerimiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.

Aamos Atlas OÜ

Geodeetilised tööd üle terve Eesti!

Ehitusgeodeetilised mõõdistustööd

Ehitusgeodeetilise mõõdistamise ja uurimise eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade planeerimiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.

Ehitusgeodeetiline uurimistöö on projekteerimise ja planeeringu teostamiseks vajalike geodeetiliste tööde kogum, mille käigus tuvastatakse, kirjeldatakse ja esitletakse tööde teostamise hetkel olemasolev situatsioon ja olukord planeeringu või projektiga seotud maa-alal enne järgnevate tööde alustamist.

Teostusmõõdistamise eesmärk on ehitise või selle osa asendi ja tehniliste karakteristikute fikseerimine ning dokumenteerimine ehitustööde teostamise ajal ja vahetult peale tööde lõppu. Teostusmõõdistamine tehakse kõigile maa-alustele ehitistele, eelkõige maa-alustele tehnovõrkudele. Teostusmõõdistamine tehakse ka muudele ehitistele, kui see on vajalik ehitisregistrisse ruumiandmete saamiseks. Muude ehitiste mõõdistamisel ja ruumikuju esitamisel lähtutakse vastava objekti kohta geodeetiliste uurimistööde osas kehtivatest nõuetest.

Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord on ära määratud  «Ehitusseaduse» § 20 lõike 4 alusel ja https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015003

Kogenud geodeedid

Ettevõttes töötavad geodeedid on oma eriala head spetsialistid, olles kvalifikatsiooni ja kogemused omandanud pikkade aastate vältel – meeskonna keskmine erialane kogemus 20 tööaastat.

Töid teostame üle terve Eesti.

Töid teostame nii ettevõtetele, kui eraisikutele üle terve Eesti. Olenemata asukohast võtke meiga julgelt ühendust ja leiame sobiva lahenduse.

Professionaalseid seadmeid

Oma töös kasutame vaid professionaalseid seadmeid firmalt Trimble ja GPS-seadmeid – Trimble S3 ja S6, GNSS seadmeid 5800 ja R8-2.

Küsimuste ja hinnapäringute korral võtke meiega ühendust!