Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine

Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine

Maakorraldus seaduse tähenduses on tegevus, mille eesmärk on maakorraldustoimingute läbiviimisega võimaluste loomine kinnisasja otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks.

Aamos Atlas OÜ

Geodeetilised tööd üle terve Eesti!

Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine

Maakorraldustöid ehk katastrimõõdistamise teostamise kord on ära määratud „Maakatastriseaduse“  ja „Katastriüksuse moodustamise kord“ ja „Maakorraldusseaduse“ alusel.

Maakorraldus seaduse tähenduses on tegevus, mille eesmärk on maakorraldustoimingute läbiviimisega võimaluste loomine kinnisasja otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks.

Maakorralduse läbiviimisel lähtutakse maakorralduse nõuetest, kehtestatud planeeringu korral planeeringulahendusest, kinnisasja omaniku õigustest ja avalikest huvidest.

Meie litsentseeritud maamõõtja võib teostada järgmiseid maakorraldustoiminguid: kinnisasja piiri muutmine, kinnisasja jagamine ja liitmine, kinnisasja piiri kindlakstegemine ning kinnisomandi kitsenduste selgitamine.

Aamos Atlas OÜ-s teostavad maakorraldustöid järgmised litsentseeritud maamõõtjad:

  1. Olavi Oeselg (litsents nr 607 MA-k),
  2. Jaanus Mäeots (litsents nr 633 MA-k).

Kõned ja e-mailid nõuannete saamiseks on alati teretulnud.

 

Kogenud geodeedid

Ettevõttes töötavad geodeedid on oma eriala head spetsialistid, olles kvalifikatsiooni ja kogemused omandanud pikkade aastate vältel – meeskonna keskmine erialane kogemus 20 tööaastat.

Töid teostame üle terve Eesti.

Töid teostame nii ettevõtetele, kui eraisikutele üle terve Eesti. Olenemata asukohast võtke meiga julgelt ühendust ja leiame sobiva lahenduse.

Professionaalseid seadmeid

Oma töös kasutame vaid professionaalseid seadmeid firmalt Trimble ja GPS-seadmeid – Trimble S3 ja S6, GNSS seadmeid 5800 ja R8-2.

Küsimuste ja hinnapäringute korral võtke meiega ühendust!